Начальник відділу - Храмов Сергій Петрович

Заступник начальника - Кондратьєв Михайло Миколайович

Головні спеціалісти відділу: Кузюк А.М., Кривцун Н.І., Кешкекьян С.М., Гавва П.В., Торжинський Є.В., вакансії (2, в т.ч. 1 - тимчасова)

Провідні спеціалісти : вакансія (1)

Основні функції:

Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальним органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами вимог законодавства про екологічну та радіаційну безпеку, зокрема:

·     у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України під час імпорту, експорту та транзиту товарів і транспортних засобів, у тому числі товарів (предметів) гуманітарної допомоги;

·     під час здійснення операцій (збирання, зберігання, перевезення, експорт/імпорт) з металобрухтом;

·     під час перевезення небезпечних вантажів, в тому числі джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів.

·     транспортування та використання пестицидів та агрохімікатів.

·     експорту/імпорту товарів (озоноруйнівних речовин), що підлягають ліцензуванню та квотуванню;

·     перевезення небезпечних відходів територією України та транскордонних перевезень відходів;

·     під час операцій розвантаження або розвантаження транспортних засобів (у т.ч. плавучих транспортних засобів);

·     Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої  фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення і відправлення;

·     щодо ввезення в Україну гуманітарної допомоги;

·   щодо дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження, ввезення та вивезення в/з України та практичного використання генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі;·      щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами та сумішами, баластними та лляльними водами

тел. 53-58-42

Посилання