Відділ інструментально-лабораторного контролю

Начальник відділу - Кабашна Наталя Анатоліївна

Головні спеціалісти відділу: Пронкевич І.О, Євдокимова С.В., Одєгова Т.П., Бурякова А.Л.

 Основні функції: здійснюють державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині  здійснення  делегованих  їм  повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно  від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог: законодавства про використання та охорону земель (здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними речовинами, відходами, стічними водами; додержання екологічних  нормативів з  питань використання та охорони земель), законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів (щодо наявності та дотримання умов виданих дозволів, установлених нормативів граничнодопустимого, скидання забруднюючих речовин, лімітів забору і використання  води та скидання забруднюючих речовин; дотримання правил ведення водокористувачами первинного обліку кількості вод, що забираються із водних об'єктів і скидаються до них, та визначення якості води; здійснення водокористувачами заходів із запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з їх території; дотримання регламентів скидання промислових забруднених стічних  чи  шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачів, норм  і  правил  експлуатації технологічних  водойм (ставки - охолоджувачі теплових і атомних станцій,  рибоводні  ставки, ставки-відстійники та інші); якості та кількості скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин; обсягів використання водних ресурсів, їх обліку й достовірності звітних даних про обсяги використаної води); законодавства про охорону атмосферного повітря (щодо наявності та додержання дозволів на викиди  забруднюючих речовин; забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів; додержання нормативів у галузі охорони атмосферного повітря).

тел. 46-01-47

Посилання