Сектор правового забезпечення
Завідувач сектору - Арутюнян Антоніна Олександрівна
Головний спеціаліст - Киричук Віроніка Володимирівна

Основні функції: організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також внесення пропозицій щодо її формування, правильного застосування законодавства в Держекоінспекції у Миколаївській області, у представленні інтересів Держекоінспекції у Миколаївській області в судах; перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Начальнику Держекоінспекції у Миколаївській області, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Держекоінспекції у Миколаївській області; організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Держекоінспекції у Миколаївській області, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів Держекоінспекції у Миколаївській області; організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням; представляє в установленому порядку інтереси Держекоінспекції у Миколаївській області в судах та інших органах державної влади та інші.

тел. 53-58-42

Посилання