В період з 01.06.2018 по 07.06.2018 Державною екологічною інспекцією у Миколаївській області здійснено перевірку Регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» (далі Парк) з питань додержання ним вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. Парк є об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення і відноситься до сфери управління департаменту економічного розвитку та регіональної політики  Миколаївської обласної державної адміністрації.
За результатами перевірки встановлено численні порушення вимог природоохоронного законодавства. А саме:
-         в сфері організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України - не оформлено охоронне зобов’язання території та об'єктів природно-заповідного фонду, не розроблено та не затверджено в установленому порядку проект організації території об'єкта природно-заповідного фонду, межі територій та об'єктів природно-заповідного фонду не закріплено  в натурі (на місцевості) межовими знаками, вимоги до системи охоронних знаків не виконуються, щороку не встановлюється ліміт на спеціальне використання природних ресурсів;
-         в сфері земельних ресурсів - не здійснено державну  реєстрацію права власності на земельну ділянку, а також права постійного користування та права оренди земельної ділянки;
-         в сфері охорони атмосферного повітря - не отримано Дозвіл на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, не виконуються вимоги, передбачені стандартами та  нормативами  екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря;
-         в сфері поводження з відходами - не визначено показник загального утворення відходів, їх склад і властивості, не ведеться первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, не здійснюються організаційні  та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією  відходів, не здійснюється контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів.
За результатами проведеного заходу державного нагляду (контролю) на відповідальних осіб Регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» накладено адміністративні стягнення за статтями 78 (ч.1), 82-1, 85-5 КУпАП, а також складено протокол про вчинення адміністративні правопорушення за ст. 91 КУпАП, який направлено для розгляду у судові органи. З метою усунення виявлених порушень керівництву Парку видано обовязковий до виконання припис.

Посилання