Конституційні права і свободи людини та громадянина України, механізми їх захисту та реалізації стали однією з головних тем проведеного навчання працівників Державної екологічної інспекції у Миколаївській області.
Захід проведено 07 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнського тижня права, започаткованого Указом Президента України від 08 грудня 2008 року №1149/2008 до Дня прав людини, який відзначається щороку 10 грудня в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю  ООН  у 1948 році Загальної декларації прав людини.
Завідувач сектору правового забезпечення Арутюнян А.О. нагадала працівникам інспекції про визначені Конституцією України можливості людини та громадянина користуватися соціальними та іншими благами з метою задоволення особистих або суспільних інтересів і потреб.
В ході навчання слухачі також отримали відповіді на запитання щодо механізмів захисту та реалізації наданих Основним законом України прав.
Окрему увагу приділено питанню міжнародних стандартів прав людини.
Права людини є фундаментальною цінністю будь-якого громадянського суспільства. Підняття рівня правової культури та набуття громадянами необхідного рівня правових знань сприятиме забезпеченню додержання та поваги до прав і свобод людини і громадянина та становленню в кінцевому підсумку правової держави. 

Посилання