Державною екологічною інспекцією у Миколаївській області відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік проведено перевірку Комунального підприємства «Братський водоканал» щодо додержання ним вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Основним видом діяльності КП «Братський водоканал» є забір, очищення та постачання води, а також відведення стічних вод та збирання безпечних відходів.
Під час проведення планового заходу державного нагляду (контролю) Держекоінспекцією у Миколаївській області зафіксовано численні порушення у сфері охорони атмосферного повітря, водних, земельних ресурсів та поводження з відходами.
Так, в порушення ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статей 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», підприємством не проведено інвентаризацію об’єктів, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та не отримано відповідний дозвіл на викиди.
Щорічна перевірка технічного стану транспортних засобів із складанням протоколів перевірки з результатами вимірювань димності відпрацьованих газів не проводиться, чим порушено ст. 56 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища та статті 9, 17 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
В порушення вимог Водного кодексу України КП «Братський водоканал» не встановлено зону санітарної охорони підземного джерела (артезіанської свердловини), що використовується для централізованого господарсько-питного водопостачання. Видобування питних підземних вод на ділянках надр, де розташований водозабір, здійснюється підприємством без спеціального дозволу на користування надрами, чим порушено статті 4, 16, 19, 23 Кодексу України про надра.
В порушення вимог Закону України «Про відходи»:
- не укладено договір на передачу відходів, які утворюються в процесі господарської діяльності спеціалізованому підприємству;
- не ведеться первинний та поточний облік кількості, типу і складу  відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються;
- не визначено показник загального утворення відходів (Пзув) відповідно до Постанови КМУ від 18.02.2016 №118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми», внаслідок чого неможливо встановити до якої категорії власників відходів відноситься дане підприємство. Документи для отримання  дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення), або декларація про утворення відходів до дозвільного центру не подавались;
- реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів не розроблені та відповідно не погоджені і не затверджені;
- паспортизація відходів не ведеться;
- допускається змішування різних видів відходів, для утилізації яких в Україні існують відповідні технології;
- не здійснюється професійна підготовка, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівця (фахівців) КП «Братський водоканал» у сфері поводження з відходами;
- не подається до Держекоінспекції у Миколаївській області щоквартальний звіт по спожитим та відпрацьованим мастилам (оливам) відповідно до п. 6 Постанови КМУ від 17.12.2012 №1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)»;
- для складування твердих побутових відходів (власних та зібраних від населення) використовується несанкціоноване сміттєзвалище, на яке не оформлено належним чином дозвільні документи щодо права користування земельною ділянкою, відсутня державна реєстрація права на земельну ділянку (порушення вимог ст.ст. 125, 126, частина перша ст. 167 Земельного кодексу України, частини третьої ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
В ході візуального огляду зазначеної земельної ділянки встановлено засмічення її небезпечними відходами (IV класу небезпеки), що є порушенням ст. 35 Закону України «Про охорону земель»,  ст.ст. 17, 32, 33 Закону України «Про відходи».
Таким чином, КП «Братський водоканал» не дотримуються правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, не вживаються заходи щодо запобігання негативному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків такого впливу.
За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) винних осіб КП «Братський водоканал» притягнуто  до адміністративної відповідальності за статтями 47, 52, ч. 1 ст. 61, 82, 82-1, 82-4, 82-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення на загальну суму 1972,00 грн. З метою усунення виявлених порушень керівництву комунального підприємства видано обов’язковий до виконання припис. 

Посилання