Державною екологічною інспекцією у Миколаївській області проведено планову перевірку ТОВ «Елеваторпромсервіс» щодо додержання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Перевірка проводилась в період з 11.02.2019 по 22.02.2019.
Основними видами діяльності підприємства є:
- виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.
Під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) зафіксовано наступні порушення:
не визначено показник загального утворення відходів, склад і властивості відходів (вимоги пункту «в» статті 17 Закону України «Про відходи»);
на підприємстві не ведеться журнал первинного і поточного обліку відходів за формою 1-ВТ (вимоги пункту “г” частини першої статті 17 Закону України «Про відходи»);
не подаються щоквартальні звіти про спожиті на підприємстві мастила (вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2011 № 1221);
відсутній Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (вимоги ст.10,11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»);
відсутні паспорти на пило-газоочисні установки (вимоги Закону України «Про охорону атмосферного повітря»).
Крім того, встановлено, що на підприємстві (проммайданчик № 2) допускається змішування різних видів і типів відходів, для
утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що є порушенням статей 17, 33 Закону України «Про відходи».
 За результатами проведення перевірки до адміністративної відповідальності притягнуто 5 посадових осіб підприємства. З метою усунення виявлених порушень керівництву ТОВ «Елеваторпромсервіс» надано обов’язковий до виконання припис.

Посилання