В період з 11 по 21 березня 2019 року Державною екологічною інспекцією у Миколаївській області здійснено планову перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Югелеватор» щодо додержання ним вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Основними видами діяльності підприємства є виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій тощо.
Під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області встановлено численні порушення вимог законодавства в сфері поводження з відходами, охорони водних ресурсів та атмосферного повітря. А саме:
-         на підприємстві не визначено показник загального утворення відходів, їх склад і властивості. Не подано декларацію на відходи (п. «в» ст.17 Закону України «Про відходи»);
-      не ведеться журнал первинного та поточного обліку відходів (п. «г» ч.І ст.17 Закону України «Про відходи» та наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 № 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення»);
-         зафіксовано факти змішування різних типів і видів відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія (п. «і» ч.І ст.17 та ст.32,33  Закону України «Про відходи»);
-         не укладено договір зі спеціалізованим підприємством на вивезення рідких відходів (ст.17 Закону України «Про відходи»);
-         не подаються щоквартальні звіти про спожиті та утилізовані мастила (ПКМУ від 17.12.12 № 1221);
-         не ведеться облік хімічних джерел струму (ст. 17 Закону України «Про  хімічні джерела струму»);
-         не ведеться облік спожитої на підприємстві води (ст.44 Водного Кодексу України);
-      доступ до точок відбору проб на стаціонарних джерелах викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря не забезпечено (чим порушено вимоги Дозволу на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря та ст.10, 11 Закону України «Про атмосферне повітря»).
За результатами проведення перевірки до адміністративної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб ТОВ «Торговий Дім «Югелеватор», накладено адміністративні стягнення за статтями 82-1, 82-4, 82-5, 82-7, 60, 77-1, 78 (ч.1) Кодексу України про адміністративні правопорушення та видано обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень.

 

 

Посилання