В період з 05.03.2019 по 18.03.2019 Державною екологічною інспекцією у Миколаївській області проведено перевірку Державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» з питань додержання ним вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Основним напрямком діяльності підприємства є проектування, науково-дослідне випробування агрегатів турбін, виготовлення та ремонт газотурбінних двигунів, станцій для перекачування газу та спеціального призначення. За характером випуску продукції  і технологічними процесами її виготовлення відноситься до машинобудування.
Під час проведення планового заходу державного нагляду (контролю) Держекоінспекцією у Миколаївській області зафіксовано наступні порушення природоохоронного законодавства:
у сфері охорони атмосферного повітря
-         здійснення експлуатації установок очистки газів з порушенням встановлених вимог (ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та «Правила технічної експлуатації установок очистки газу» затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 06.02.2009 за №52);
-         перевищення вмісту забруднюючих речовин на 1 пересувному джерелі (паливо - бензин) нормам ДСТУ 4277:2004. «Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі» ( ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»);
-         здійснення в період з 27.09.2018 по 25.12.2018 викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (гуртожиток вахтового персоналу)
у сфері охорони водних ресурсів
- порушення передбаченої дозволом на спеціальне водокористування періодичності проведення лабораторного контролю за скидом стічних вод щодо вмісту нафтопродуктів, та не здійснення контролю за показником «окислюваність» (ст. 44 Водного кодексу України);
-         порушення правил експлуатації водогосподарських пристроїв, а саме приймачів зливових вод (ст. 44 Водного кодексу України)
у сфері поводження з відходами
-  відсутність обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію (ст. 17 Закону України «Про хімічні джерела струму»);
- змішування різних видів відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія (ст. 17 Закону України «Про відходи»).
За результатами проведення перевірки до адміністративної відповідальності за статтями 60, 61(ч.2), 79(ч.2), 80, 82-4 та 82-7(ч.1) Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 12 посадових осіб підприємства. З метою усунення виявлених порушень керівництву ДП Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» надано обов’язковий до виконання припис.

Посилання