1. Конституція України.

2. Кодекси України.

3. Законодавчі акти вищих органів влади.

4. Закони України:

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

Закон України "Про відходи"

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

Закон України "Про тваринний світ"

Закон України "Про Червону книгу України"

Закон України "Про охорону земель"

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

Закон України "Про оренду землі"

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Закон України "Про металобрухт"

Закон України "Про екологічну експертизу"

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Закон України "Про страхування"

Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством"

5. Постанови КМУ.

7. Накази:

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2017 №303.Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
Наказ Державної екологічної інспекції у Миколаївській області від 31.10.2018 № 101 "Про затвердження інструкції з діловодства у Державній екологічній інспекції у Миколаївській області"Інструкція з діловодства в Державній екологічній інспекції у Миколаївській області

8. Такси та методики нарахування збитків.

Посилання