Державна екологічна інспекція у Миколаївській області є територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади Державної екологічної інспекції України.

Основною функцією екологічної інспекції є здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в межах наданих повноважень.

Головним завданням Держекоінспекції у Миколаївській області є запобігання правопорушенням, а уразі їх скоєння - притягнення до відповідальності винних осіб.

Основними пріоритетами у сфері охорони навколишнього природного середовища є ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, земельних  та лісових ресурсів, охорона атмосферного повітря та екологічно безпечне надрокористування. 

Посилання