Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів регулює Закон України "Про звернення громадян" (далі – Закон). Вимоги до звернення передбачені статтею 5 Закону.
Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначену телефонуі "гарячу лінію" та записується (реєструється) посадовою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено:
- прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону.
Адреса Державної екологічної інспекції у Миколаївській області для подачі письмових звернень: 54055, м. Миколаїв, вул. 3-Слобідська, 134
Адреса електронної пошти Державної екологічної інспекції у Миколаївській області для роботи з електронними зверненнями громадян  myk@dei.gov.ua. Електронне звернення пишеться у довільній формі, але має відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян». 

Форма для подання електронних звернень громадян до Державної екологічної інспекції у Миколаївській області 

Кому

Начальнику Державної  екологічної інспекції у Миколаївській області

Бабенку В.А.

54055, м. Миколаїв, вул. 3-Слобідська, 134
Електронне звернення*

       Індивідуальне                  Колективне

(Необхідне відмітити)
Прізвище, ім’я, по батькові заявника (заявників у разі подання колективного звернення)  
Місце проживання громадянина (заявника)  

Вид звернення:

Пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга,** прохання чи вимога  (Необхідне відмітити)
 
Зміст звернення     (Суть порушеного питання, зауваження, заяви, скарги, прохання чи вимоги).
Дата подачі електронного звернення   
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Електронна поштова адреса, або відомості про інші засоби зв’язку із заявником (контактний номер телефону) (Вказати e-mail)
Підпис заявника (у разі наявності електронного цифрового підпису)  

 

Посилання