Начальник відділу - Василенко Олена Володимирівна

Головні спеціалісти відділу: Полєва І.В., Щиченко Г.І., Степанова О.І.

Завідувач господарства - Мартинець І.М.

Основні функції:  

-   формування відповідно до пропозицій інспекційних підрозділів проекту річних планів заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, в тому числі режимними об’єктами за ступенями ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища, затвердження їх в Держекоінспекції України та надання звітності щодо їх виконання;

-     збір, обробка та аналіз статистично - інформаційних матеріалів роботи інспекційних підрозділів Держекоінспекції;

-   підготовка щотижневої, щомісячної, щоквартальної та річної статистичної звітності про результати здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;

-     здійснення математичного аналізу результатів державного контролю за охороною навколишнього природного середовища;

-    підготовка аналітичних довідок про роботу Держекоінспекції у сфері здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;

-    забезпечення опрацювання та внесення в інформаційні системи документів (IBM Lotus Notes), отриманих або створених в процесі діяльності Держекоінспекції;

-    внесення інформації до пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК;

-    надання у встановлений законодавством строк обґрунтованих відповідей на листи, запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян  з питань природоохоронної діяльності в межах компетенції відділу;

-    підготовка проектів наказів на проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;

-    реєстрація наказів з основної та адміністративно – господарської діяльності;

-    здійснення реєстрації вхідної та вихідної документації;

-    обробка поштових відправлень та документів з обмеженим доступом;

-    розробка Інструкції з діловодства та номенклатури справ Держекоінспекції;

-    здійснення контролю за своєчасністю розгляду і виконанням контрольних документів;

-    організація роботи експертної комісії Держекоінспекції;

-   проведення експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діловодства, складання та подання на розгляд експертної комісії проектів описів справ постійного, тривалого та тимчасового строків зберігання, а також актів про вилучення для знищення справ, строки зберігання яких закінчилися;

-    організація роботи архіву Держекоінспекції відповідно до встановлених правил, приймання, формування та зберігання архівних документів, отриманих від структурних підрозділів;

-    взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем та діяльності  Держекоінспекції;.

-    інформування громадськості про реалізацію державної політики                       у екологічній сфері;

-    забезпечення висвітлення діяльності Держекоінспекції в засобах масової комунікації та регулярне поновлення веб – сторінки;

-    реєстрація інформаційних запитів та звернень, які надходять до Держекоінспекції;

-    підготовка аналітичних довідок щодо роботи із зверненнями громадян та      запитами на отримання інформації;

-    організація засідань колегії Держекоінспекції;

-    організація роботи Громадської Ради при Держекоінспекції;

-    планування, організація та забезпечення Держекоінспекції матеріально-технічними ресурсами (обладнання, освітлення, водопостачання, опалення);

-    проведення організаційних та інших заходів з питань охорони праці;

-    забезпечення відповідності вимогам правил пожежної безпеки у службових приміщеннях Держекоінспекції;

-    складання статистичної звітності з питань матеріально-технічного забезпечення;

-    виконання інших завдань та  доручень керівництва Держекоінспекції.

тел. 53-58-42

 

Посилання