Начальник відділу - Мацуєв Микола Миколайович

Головні спеціалісти відділу: Кондратьєва І.С., Кемпник В.С., Деркач О.П. 

Провідний спеціаліст відділу: Дідовик Д.А.

Основні функції відділу :

Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:

 1) про охорону і використання територій та об’єктів природно - заповідного фонду, зокрема щодо:

 ·       додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 ·       наявності лімітів і дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та дотримання їх обсягів, відтворення природних ресурсів на території природно-заповідного фонду;

 2) про охорону, захист, використання та відтворення лісів, зокрема щодо:

 ·   законності вирубки, ушкодження дерев і чагарників, знищення або ушкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розплідниках і на плантаціях, а також молодняку природного походження й самосівів на площах, призначених під лісовідновлення;

 ·     повноти та законності здійснених заходів щодо відтворення лісів, зокрема цінними та рідкісними породами дерев, породами, притаманними відповідному регіону, та повноти заходів з догляду за лісовими культурами на землях, призначених під відновлення лісу;

 ·      раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів;

·       добування продуктів лісу та використання лісових ресурсів;

 ·     здійснення комплексу необхідних заходів захисту для забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, застосування пестицидів і агрохімікатів у лісовому господарстві та лісах;

 ·    використання полезахисних лісосмуг, водоохоронних і захисних лісових насаджень;

 ·    заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та здійснення лісогосподарських заходів;

 ·   експлуатації нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних та інших об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів;

·     збереження корисної для лісу фауни;

 3) про охорону, утримання і використання зелених насаджень;

 4) про використання, охорону і відтворення об’єктів рослинного світу;

 5) щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;

 6) з питань дотримання положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES);

 7) про збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі;

 8) щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов;

  Звітує Державній екологічній інспекції України та керівництву Державної екологічної інспекції у Миколаївській області щодо підсумків своєї  діяльності у встановлені терміни, а у разі потреби, або за їх вимогами – в інші, окремо визначені терміни.

 Виконує інші функції, що належать до компетенції відділу.

тел. 53-58-42

Посилання