Завідувач сектору - Арутюнян Антоніна Олександрівна
Головний спеціаліст - Киричук Віроніка Володимирівна

 

Основні функції: 

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також внесення пропозицій щодо її формування, правильного застосування законодавства в Держекоінспекції у Миколаївській області, у представленні інтересів Держекоінспекції у Миколаївській області в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держекоінспекції у Миколаївській області;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Начальнику Держекоінспекції у Миколаївській області, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Держекоінспекції у Миколаївській області;

4) переглядає разом із структурними підрозділами Держекоінспекції у Миколаївській області нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством України;

5) інформує Начальника Держекоінспекції у Миколаївській області про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

6) разом із заінтересованими структурними підрозділами Держекоінспекції у Миколаївській області узагальнює практику застосування законодавства у сфері забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Начальнику Держекоінспекції у Миколаївській області;

7) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Держекоінспекції у Миколаївській області, та готує пропозиції до них;

8) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Держекоінспекції у Миколаївській області, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів Держекоінспекції у Миколаївській області;

9) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

10) представляє в установленому порядку інтереси Держекоінспекції у Миколаївській області в судах та інших органах державної влади;

11) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами Держекоінспекції у Миколаївській області аналіз результатів господарської діяльності Держекоінспекції у Миколаївській області, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості в Держекоінспекції у Миколаївській області;

12) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Держекоінспекції у Миколаївській області, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

13) подає пропозиції Начальнику Держекоінспекції у Миколаївській області про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Начальнику Держекоінспекції у Миколаївській області письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15) вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Сектору, виконання актів Міністерства юстиції України;

16) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

17) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Держекоінспекції у Миколаївській області (бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань);

18) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Держекоінспекції у Миколаївській області, а також за дорученням Начальника Держекоінспекції у Миколаївській області розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

19) визначає потреби Сектору у проведенні стажування, підвищення кваліфікації.

тел. 53-58-42

Посилання